Re: Summary: Limitations on filters

Hallvard B Furuseth (h.b.furuseth@usit.uio.no)
Tue, 13 Feb 1996 15:45:11 +0100

Storartet... Tror tiden er inne til =E5 sette sammen et
mini-eksempelprogram som fremprovoserer feilen, og poste det.

Forresten, sjekket du feilstatus b=E5de fra ldap_search() og
ldap_result()?

Hallvard