Chytridiomycetes

Caulochytrium protostelioides parasitizing Sordaria

Loading Image