INDEX                    VOCABULARY                    MANUSCRIPT                    MODERN TURKISH                    PRINTED                    NOTES

 

Amerika elçisinin itimatnāmesinin alındığını bildiren
Sultan Abdülaziz'in ABD Başkanına gönderdiği
29 Aralık 1870 / 5 Şevvāl 1287 tarihli mektubudur.*


(Letter of Sultan Abdülaziz to the President of U.S.A.)

 

(Modern Turkish)   Manuscript                       ۱  

                            ۲  
Manuscript               ۳  

(Modern Turkish)               ۴  
Manuscript                       ۵  

(Modern Turkish)                       ۶  
Manuscript                               ۷  

                ۸  
Manuscript               ۹  

                        ۱۰  
Manuscript               ۱۱  

(Modern Turkish)                           ۱۲  
Manuscript                       ۱۳  

(Modern Turkish)               ۱۴  

(Modern Turkish)   Manuscript                   ۱۵  

 

*Ottoman Manual I - II, Şinasi Tekin, Harvard University, 2002.